Fotografies 3D per a l’inventari de les suredes catalanes

En el projecte europeu Life+SUBER s’ha provat la tecnologia de fotogrametria terrestre per avaluar els principals paràmetres de les suredes.

La fotogrametria 3D permet obtenir les dades dasomètriques per mitjà d’un model digital del bosc, es realitza a partir d’una sèrie de fotografies d’alta resolució preses a les parcel·les d’inventari. A partir de les fotos del bosc es crea una imatge 3D, amb la qual es poden calcular amb gran precisió variables com diàmetre i alçada dels arbres, alçada i calibre de pela o el volum del tronc en diferents seccions. Amb diverses mesures repetides en el temps es pot avaluar el creixement de les suredes, la producció de suro i l’emmagatzematge de carboni en les diferents parts de l’arbre.

L’ús de la fotogrametria 3D per a caracteritzar les suredes està condicionat en gran mesura per la densitat i l’abundància de sotabosc. Amb menys biomassa al sotabosc, la qualitat del model digital del bosc és més alta i també la precisió de les mesures.

Aquesta tècnica és conceptualment semblant a altres més complexes com per exemple l’Escàner Làser Terrestre. L’avantatge de la fotogrametria 3D es basa en la simplicitat per a la presa d’imatges, amb una càmera digital convencional i una sèrie de referències de mida coneguda (adhesius blancs de 5×5 cm, per exemple). En determinades situacions i sempre que la visibilitat ho permeti, la fotogrametria 3D pot ser una alternativa als inventaris convencionals per tenir una millor eficiència en temps de presa de dades i processat, i també en precisió, especialment en aquelles mesures per al seguiment temporal de determinades variables del bosc.

Foto real del rodal
Foto real del rodal
imatge digital obtinguda a partir del núvol de punts 3D
imatge digital obtinguda a partir del núvol de punts 3D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació: Míriam Piqué i Mario Beltrán (CTFC)

Agraïments a Peter Surovy i Guillem Canaleta (Czech University of Life Sciences, Praguepel treball realitzat en el tractament de les imatges i a Nuno de Almeida Ribeiro de la Universidade de Évora, Portugal.