Jornada de transferència de resultats de les actuacions sílvicoles del Life+SUBER

Dimecres, 4 d’octubre, a les 10:30 a Hostalric.

El dia 4 es farà la primera jornada de transferència de resultats sobre les actuacions silvícoles per a l’adaptació al canvi climàtic realitzades per projecte Life+SUBER.

La jornada serà una trobada d’intercanvi de coneixement amb el projecte Interreg ECTAdapt, on es debatrà sobre la gestió forestal dirigida a l’adaptació dels boscos envers el canvi climàtic.

Durant la jornada es visitarà un dels rodals de surera on s’han realitzat actuacions per repassar sobre el terreny la planificació i els resultats obtinguts. Prèviament, però, visitarem un rodal de roure martinenc per conèixer l’aplicació de l’eina de diagnòstic ARCHI per avaluar la vitalitat de l’arbrat.

Cal fer inscripció prèvia enviant un e-mail a mario.beltran@ctfc.es, ja que les places són limitades.

programa