Actuacions demostratives

En aquesta secció es mostraran diferents accions demostratives i els seus resultats a mesura que vagin sent executats.

Localització dels rodals demostratius amb els informes de caracterització silvícola (acció A3)