Resultats esperats

Els principals resultats que s’esperen del projecte són:

  • Implementació d’un total de 43 rodals demostratius pilot (228 ha en 4 zones diferenciades) per la demostració i transferència de tècniques silvícoles innovadores als principals actors locals (propietaris forestals, gestors, administració o industria del suro) i a altres actors del sector suberícola europeu (Portugal, França i Itàlia)
  • Introducció i impuls a la utilització d’aquests models i tècniques per part de propietaris forestals i gestors a gran escala. Incidència en almenys 350 actors clau.
  • Elaboració de 5 eines de gestió i presa de decisions per l’adaptació al canvi climàtic: 3 models de vulnerabilitat; 1 memoràndum d’aspectes normatius a modificar; 1 guia amb recomanacions tècniques per l’adaptació al canvi climàtic.
  • Dotar a l’Administració Forestal i als usuaris privats d’eines de suport per la presa de decisions per millorar l’adaptació al canvi climàtic en la política forestal i específicament en la sureda.
  • Adequació de les normatives i plans a nivell autonòmic amb incidència a la gestió de la sureda per afavorir l’adaptació al canvi climàtic del sector surer.

Increment del grau de coneixement i sensibilització del públic en general i actors europeus pel que fa a la problemàtica tractada i a les solucions aportades pel projecte.