Zones d’ actuació

01_Distribucio 03_Mapa_02

Dins de la distribució catalana de la surera es consideren 4 grans àrees amb diferents característiques ecològiques que cobreixen la diversitat de condicions ambientals de la sureda catalana:
• Alt Empordà: clima fresc i mediterràniament plujós. Zona de forts vents, GIF (Grans Incendis Forestals) molt freqüents. Afectació de Coraebus undatus variable, lligada al gradient altitudinal.
• Gavarres: clima suau o càlid, estius més secs. Certa influència marítima, elevada a la franja més litoral. Major incidència de Coraebus undatus.
• Montseny-Guilleries: clima relativament més fred i plujós. Major altitud. Incidència de Coraebus undatusligada al gradient altitudinal.
• Montnegre-Corredor: clima càlid i plujós. Elevada humitat ambiental i forta influència marítima. Incidència de Coraebus undatus variable, en general elevada.
A cadascuna de les 4 grans àrees definides, es situen 7 rodals demostratius del projecte LIFE+ SUBER, 4 en qualitat d’estació alta i 3 en qualitat d’estació baixa. A cadascun d’aquests rodals s’hi implementen diferents tractaments innovadors.