Objectius

DSC02086 (Xavi Vila)El projecte té com a objectiu principal la implementació i transferència de tècniques innovadores de gestió forestal en suredes per promoure l’adaptació al canvi climàtic i incrementar la resiliència dels sistemes forestals dominats per Quercus suber, afavorint així la seva conservació i el manteniment de la cadena de valor associada.

Els objectius específics del projecte són, a partir de l’ús de noves tècniques silvícoles:

  1. Millorar la vitalitat de les suredes i reduir els efectes de la menor disponibilitat hídrica, a la vegada que s’incrementa la producció de suro.
  2. Millorar l’estructura dels boscos de Quercus suber de manera que es redueixi la continuïtat vertical i horitzontal de combustible i, per tant, la propagació i intensitat dels incendis forestals.
  3. Millorar la funcionalitat i resiliència davant el canvi climàtic de les suredes degradades.
  4. Reduir els danys causats per Coraebus undatus mitjançant control bio-racional de les poblacions (trampeig massiu) I reducció de la susceptibilitat de les sureres al ser atacades.
  5. Desenvolupar eines de gestió i transferir-les a l’administració forestal per integrar l’adaptació al canvi climàtic a la política forestal i a la normativa del subsector surer català.
  6. Transferir les tècniques implementades i eines desenvolupades als principals actors locals i a altres actors del sector suberícola europeu (Portugal, França i Itàlia) per millorar la gestió i conservació a llarg termini de l’hàbitat Sureda a Catalunya i Sud d’Europa, així com sensibilitzar a la societat sobre la problemàtica tractada i sobre la necessitat de mantenir una activitat econòmica sostenible que garanteixi la conservació de les suredes.